Numer EORI – co to jest, jak wygląda i kto musi go mieć?

Osoby decydujące się na import z Chin, powinny wiedzieć, czym jest numer EORI. W tłumaczeniu na język polski, skrót ten oznacza numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych i służy do identyfikacji firmy w elektronicznych systemach celnych.

Do czego służy EORI?

System ten wszedł w życie w roku 2009 i dzięki niemu nie ma konieczności posługiwania się papierowymi dokumentami celnymi. Dzięki temu wszelkie procedury związane z cłami mogą być dokonywane drogą elektroniczną. W związki z tym firmy przewożące towary w ramach Unii Europejskiej, nie muszą martwić się skomplikowanymi procedurami. System ten skierowany jest do podmiotów gospodarczych, które zajmują się importem towarów spoza obszaru Unii Europejskiej.

Kto potrzebuje numeru EORI?

Numer ten potrzebny jest wszystkim podmiotom, które zamierzają importować towary z Chin – i innych krajów leżących poza Unią Europejską – na jej teren. Po Brexicie posiadać go muszą także te osoby, które zajmują się importem towarów z Wielkiej Brytanii.

Jak otrzymać numer EORI?

Ci, których interesuje import z Chin, muszą wiedzieć, jak uzyskać numer EORI. Firma musi zostać zarejestrowana w systemie w kraju, w którym jest prowadzona. Rejestracji dokonuje się tylko raz, a jej efektem jest nadanie unikalnego numeru EORI, służącego do identyfikacji firmy systemie ewidencji celnej.

Każdy kraj Uniii Europejskiej dysponuje własnym systemem nadawania tego numeru. Przykładowo, w Polsce jest on numerem NIP poszerzonym o pięć zer bądź pięć ostatnich znaków numeru REGON.