Skip links

Wsparcie przy odprawie

Our transportation division offers reliable and efficient solutions for all your transportation needs.

Wsparcie przy odprawie

Jeżeli transport odbywają się na terenie Unii Europejskiej, nie ma obaw, że będą się one wiązały z dodatkowymi formalnościami. Inaczej jest, gdy kraj znajduje się poza tą strefą, wówczas może być konieczne wykonanie odprawy celnej.

Odprawa celna — wsparcie

Wykonanie odprawy celnej wymaga posiadania doświadczenia i odpowiedniego przygotowania dokumentacji. Dlatego też trzeba dobrze wiedzieć, jak się do takiej odprawy przygotować. Pomagamy naszym klientom we wszystkich formalnościach związanych także z tą kwestią.

Korzyści ze współpracy

Korzyścią płynącą ze współpracy jest minimalizacja wszystkich formalności, którymi zostaje obarczony nasz klient. To właśnie jedno z naszych podstawowych zadań, podobnie jak poszukiwanie produktów – odciążyć klienta oraz ograniczyć wykonywane przez niego zadania.

Home
Account
Cart
Search