Skip links

LFGB certyfikat, kiedy niezbędny?

Certyfikat LFGB to niemiecka procedura oceny bezpieczeństwa produktów spożywczych, artykułów gospodarstwa domowego i produktów dla dzieci. Skrót ten pochodzi od Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, czyli niemieckiej Ustawy dotyczącej produktów spożywczych, artykułów użytku domowego i pasz.

Certyfikat ten jest niezbędny w przypadku importu produktów spożywczych z Chin do krajów Unii Europejskiej. Jest to wymóg prawny, który potwierdza zgodność produktów z europejskimi standardami bezpieczeństwa i higieny. Certyfikat LFGB obejmuje ocenę składu chemicznego produktu, migrację substancji z opakowania do żywności oraz potencjalne zagrożenia dla zdrowia, takie jak obecność substancji toksycznych.

Bez certyfikatu LFGB niemożliwe jest legalne wprowadzenie produktów spożywczych na rynek w UE. Brak tego certyfikatu może skutkować zatrzymaniem przesyłki na granicy lub innymi karami i sankcjami.

W związku z tym, jeśli prowadzisz import z Chin do krajów UE, konieczne jest uzyskanie certyfikatu LFGB, aby upewnić się, że Twoje produkty są zgodne z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i artykułów użytku domowego.

Leave a comment

Home
Account
Cart
Search